منو

 
شخصی

متوسط

خانواده

پیتزا مارگریتا

پنیرچدار, مرغ گریل شده, زیتون, پنیرموزرلا

15000ت 25000ت 38000ت

پیتزا استیک

گوشت اسلایسی،پنیرپارمزان،فلفل دلمه،گوجه 

20000ت 30000ت 40000ت

پپرونی دونفره

زیتون, پنیرموزرلا،ذرت،گوشت،ژامبون

18000ت 25000ت 45000ت

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ،قارچ،پنیرپارمزان،پنیرموزرلا

28000ت 38000ت 48000ت

پیتزا تند ایتالیایی

فلفل دلمه،فلفل پاپریکا،گوشت اسلایسی،پنیرپارمزان

24000ت 34000ت 45000ت

ویژه سرآشپز

قارچ،پنیرپارمزان،پنیرموزرلا،گوشت

28000ت 38000ت 48000ت